$nbsp;

X

BẢO TÀNG THĂNG LONG1BẢO TÀNG THĂNG LONG2BẢO TÀNG THĂNG LONG3BẢO TÀNG THĂNG LONG4BẢO TÀNG THĂNG LONG5BẢO TÀNG THĂNG LONG6BẢO TÀNG THĂNG LONG7BẢO TÀNG THĂNG LONG8BẢO TÀNG THĂNG LONG9BẢO TÀNG THĂNG LONG10BẢO TÀNG THĂNG LONG11BẢO TÀNG THĂNG LONG12BẢO TÀNG THĂNG LONG13BẢO TÀNG THĂNG LONG14BẢO TÀNG THĂNG LONG15BẢO TÀNG THĂNG LONG16BẢO TÀNG THĂNG LONG17BẢO TÀNG THĂNG LONG18BẢO TÀNG THĂNG LONG19
BẢO TÀNG THĂNG LONG1BẢO TÀNG THĂNG LONG2BẢO TÀNG THĂNG LONG3BẢO TÀNG THĂNG LONG4BẢO TÀNG THĂNG LONG5BẢO TÀNG THĂNG LONG6BẢO TÀNG THĂNG LONG7BẢO TÀNG THĂNG LONG8BẢO TÀNG THĂNG LONG9BẢO TÀNG THĂNG LONG10BẢO TÀNG THĂNG LONG11BẢO TÀNG THĂNG LONG12BẢO TÀNG THĂNG LONG13BẢO TÀNG THĂNG LONG14BẢO TÀNG THĂNG LONG15BẢO TÀNG THĂNG LONG16BẢO TÀNG THĂNG LONG17BẢO TÀNG THĂNG LONG18BẢO TÀNG THĂNG LONG19

BẢO TÀNG THĂNG LONG

2014 – Bảo tàng hoàng thành Thăng Long là viên ngọc quý của thủ đô Hà Nội, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm du lịch nổi tiếng về văn hóa và lịch sử trong khu vực Đông Nam Á.

 

Ý tưởng sáng tạo của chúng tôi về Bảo tàng hoàng thành Thăng Long rất giản dị và khiêm tốn bởi chúng tôi cho rằng Kiến trúc phải ưu tiên giữ gìn các vật thể hơn là tạo ra một công trình phức tạp và đắt đỏ.

 

Đối với dự án này, chúng tôi tập trung vào 3 mục tiêu chính: 1 là khảo cổ học (bảo tồn di tích cổ và tái tạo tầm quan trọng của lịch sử để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ), 2 là sử dụng thiết kế thụ động như thông gió tự nhiên (nhờ giếng địa nhiệt và mái nhà trồng rau), 3 là sử dụng hiệu quả chi phí bởi tiết kiệm chi phí là thể hiện một thái độ tốt và có trách nhiệm (thành phố có thể tiết kiệm tiền để đầu tư vào những mục đích khác).

 

Địa điểm: Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

02 tầng

Tổng diện tích sàn: 5.500m2

Thiết kế dự án: Kiến trúc sư Nguyễn Chí Tam, Patrick Hoarau, Veronique Dollfus, Highend