$nbsp;

X

BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU1BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU2BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU3BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU4BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU5BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU6BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU7BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU8BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU9
BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU1BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU2BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU3BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU4BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU5BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU6BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU7BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU8BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU9

BIỆT THỰ BIỂN VŨNG TÀU

Công trình: THE MARIS VILLAS

Địa điểm: Khu vực biển Chí Linh, Phường 10, thành phố Vũng Tàu

Quy mô công trình: 192 biệt thự biển nghỉ dưỡng cao cấp

Thiết kế: TAMA Architects