$nbsp;

X

QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC1QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC2QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC3QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC4QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC5QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC6QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC7QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC8QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC9QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC10QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC11QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC12QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC13QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC14QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC15QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC16
QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC1QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC2QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC3QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC4QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC5QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC6QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC7QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC8QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC9QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC10QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC11QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC12QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC13QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC14QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC15QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC16

QUY HOẠCH KHU VẠN PHÚC

 

Địa điểm: Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Nhiệm vụ: Quy hoạch 1/500, tham gia cuộc thi thiết kế

Căn hộ, Biệt thự & Nhà ở

Tổng diện tích sàn: 65.000 m2