$nbsp;

X

NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM1NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM2NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM3NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM4NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM5NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM6NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM7NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM8NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM9NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM10NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM11NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM12
NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM1NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM2NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM3NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM4NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM5NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM6NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM7NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM8NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM9NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM10NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM11NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM12

NHÀ CỘNG ĐỒNG HOLCIM

2015 _ Nhà văn hóa Cộng đồng Holcim là một dự án xã hội được chúng tôi đầu tư tâm huyết thiết kế và sáng tạo để dành tặng cho khu dân cư có thu nhập thấp, liền kề quận Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thiết kế dự án này, chúng tôi áp dụng 5 nguyên tắc: 

 

1/Giảm thiểu (rác thải, chi phí xây dựng, năng lượng)

 

2/Cải tiến (sử dụng lại bể nước cổ của thành phố thay vì vứt bỏ)

 

3/Tái sử dụng (sử dụng vật liệu xây dựng bằng bê tông để dùng làm nội thất, tái sử dụng bể nước đã có sẵn)

 

4/Tái chế (30% rác thải giầy được dùng làm bê tông, 10% rác thải xi măng được dùng làm xi măng mới)

 

5/Tái tạo (sử dụng nước mưa tự nhiên chứa trong các bể nước đã có sẵn)

 

Triết lý 3B cũng được áp dụng (theo tiếng Pháp: Bon (Tốt), Bien (Rất tốt) và cuối cùng là Beau (Đẹp)

 

Nhiệm vụ: Thiết kế kiến trúc

Tổng diện tích sử dụng sàn: 150 m2