$nbsp;

X

RẠP XIẾC VIỆT NAM1RẠP XIẾC VIỆT NAM2RẠP XIẾC VIỆT NAM3RẠP XIẾC VIỆT NAM4RẠP XIẾC VIỆT NAM5RẠP XIẾC VIỆT NAM6RẠP XIẾC VIỆT NAM7RẠP XIẾC VIỆT NAM8RẠP XIẾC VIỆT NAM9RẠP XIẾC VIỆT NAM10RẠP XIẾC VIỆT NAM11RẠP XIẾC VIỆT NAM12RẠP XIẾC VIỆT NAM13RẠP XIẾC VIỆT NAM14RẠP XIẾC VIỆT NAM15
RẠP XIẾC VIỆT NAM1RẠP XIẾC VIỆT NAM2RẠP XIẾC VIỆT NAM3RẠP XIẾC VIỆT NAM4RẠP XIẾC VIỆT NAM5RẠP XIẾC VIỆT NAM6RẠP XIẾC VIỆT NAM7RẠP XIẾC VIỆT NAM8RẠP XIẾC VIỆT NAM9RẠP XIẾC VIỆT NAM10RẠP XIẾC VIỆT NAM11RẠP XIẾC VIỆT NAM12RẠP XIẾC VIỆT NAM13RẠP XIẾC VIỆT NAM14RẠP XIẾC VIỆT NAM15

RẠP XIẾC VIỆT NAM

2008– Dự án được thực hiện dưới sự cố vấn nghệ thuật của Nguyễn Nhất Lý – nghệ sỹ xiếc, nhạc sỹ tài năng, tác giả tác phẩm “Làng tôi” nổi tiếng. Một công trình “xiếc mới” làm bằng tre, hòa trong âm nhạc Việt Nam cổ truyền xen lẫn đương đại.

 

Chúng tôi nảy sinh ý tưởng kiến tạo một rạp xiếc mới bằng đất sống, tre và thép, bao quanh một không gian công cộng bằng nước và tre. Mái của rạp xiếc gợi cho chúng ta về chiếc nón lá của người phụ nữ Việt Nam.

 

Công trình không chỉ thể hiện sự giao thoa về văn hóa, không gian tự do mà còn giúp bảo tồn văn hóa Việt.

 

Vị trí: Công viên Gia Định. thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Diện tích: 3,000 m2